22/02/2019  15:33:32
(GMT+7)
เว็บไซต์ www.asetzone.com ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 บริษัทของเราให้บริการจากเขตพื้นที่ในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีการได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพนันอย่างถูกกฏหมาย เราเป็นตัวแทนบริษัทเว็บกีฬาเดิมพันและคาสิโนชั้นนำของเอเชีย เปิดให้บริการสำหรับลูกค้าทุกท่าน

ประกาศผลรางวัลต่างๆ จากทาง A-SET ZONE

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีลุ้นเงินสด 10 ล้าน

งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019

สำหรับลูกค้า "เติมเงิน" ผ่าน "ระบบ Auto"

เลขท้าย 2 ตัวล่าง รับ 10% จากยอดฝาก
AA016737
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA007401
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA005140
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA012041
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA020147
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA016276
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA018377
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA002763
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA006991
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA030768
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA002011
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA004955
รางวัลเงินสด 190 บาท.
AA009132
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA001884
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA030768
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA011931
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA007163
รางวัลเงินสด 70 บาท.
AA005184
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA024261
รางวัลเงินสด 13 บาท.
AA002804
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA011498
รางวัลเงินสด 23 บาท.
AA017267
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA014376
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA011701
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA004137
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA027247
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA015521
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA025483
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA022504
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA008307
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA018046
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA009132
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA011701
รางวัลเงินสด 120 บาท.
AA029298
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA004519
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA004955
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA030768
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA000207
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA026520
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA023400
รางวัลเงินสด 2,000 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA007306
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA005661
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA005638
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA017104
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA019918
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA000723
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA031261
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA005953
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA008456
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA026520
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA017104
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA009132
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA001343
รางวัลเงินสด 205 บาท.
AA019685
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA012387
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA006929
รางวัลเงินสด 160 บาท.
AA025439
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA022482
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA004429
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA004927
รางวัลเงินสด 400 บาท.
AA026650
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA001878
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA031961
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA019800
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA009132
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA026660
รางวัลเงินสด 80 บาท.
AA018574
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA026520
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA006624
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA005140
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA010501
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA001343
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA025483
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA013571
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA004724
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA008105
รางวัลเงินสด 29 บาท.
AA020326
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA024562
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA023201
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA029353
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA027194
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA029969
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA006534
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA000723
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA004796
รางวัลเงินสด 103 บาท.
AA030392
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA016585
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA017186
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA025584
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA002663
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA007160
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA001017
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA011014
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA022482
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA001343
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA015288
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA008219
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA026581
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA019586
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA001878
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA022342
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA004955
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA019024
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA002880
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA004429
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA017104
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA020147
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA025584
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA001237
รางวัลเงินสด 16 บาท.
AA010515
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA024594
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA000723
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA001878
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA028404
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA001237
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA002763
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA012041
รางวัลเงินสด 110 บาท.
AA027109
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA007812
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA008900
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA023455
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA007430
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA025584
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA013571
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA025446
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA007327
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA008900
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA010087
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA025439
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA030392
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA024261
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA004736
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA012252
รางวัลเงินสด 9 บาท.
AA005607
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA012324
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA014106
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA008456
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA008600
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA019918
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA012362
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA030535
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA011015
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA010269
รางวัลเงินสด 190 บาท.
AA022342
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA012362
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA013571
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA000048
รางวัลเงินสด 2,000 บาท.
AA018371
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA008900
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA030768
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA024848
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA002171
รางวัลเงินสด 45 บาท.
AA002874
รางวัลเงินสด 119 บาท.
AA001511
รางวัลเงินสด 17 บาท.
AA025661
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA018985
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA022342
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA010158
รางวัลเงินสด 18 บาท.
AA008989
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA017314
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA004137
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA007430
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA015279
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA026546
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA007401
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA001056
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA016309
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA012362
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA002763
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA025681
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA016961
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA011185
รางวัลเงินสด 20 บาท.
A3700156
รางวัลเงินสด 200 บาท.
A3700156
รางวัลเงินสด 490 บาท.
A4400944
รางวัลเงินสด 20 บาท.
A4711705
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AP011889
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AW000008
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AR000343
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AR000895
รางวัลเงินสด 2 บาท.
เลขท้าย 3 ตัวล่าง (เสี่ยง 2 ครั้ง) รับ 50% จากยอดฝาก
AA026054
รางวัลเงินสด 45 บาท.
AA004955
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA026546
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA012252
รางวัลเงินสด 22 บาท.
AA018985
รางวัลเงินสด 27 บาท.
AA001614
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA001614
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA007562
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA000074
รางวัลเงินสด 105 บาท.
AA019388
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA030856
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA000048
รางวัลเงินสด 10,000 บาท.
AA018574
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA010217
รางวัลเงินสด 4,500 บาท.
AA020832
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA019149
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA012362
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA005661
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA007264
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA002763
รางวัลเงินสด 18 บาท.
AA004562
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA023086
รางวัลเงินสด 600 บาท.
AA006534
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA008675
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA008530
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA030991
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA019918
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA008105
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA011133
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA007032
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA032023
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA005638
รางวัลเงินสด 29 บาท.
AA030856
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AP010889
รางวัลเงินสด 1,500 บาท.

สำหรับลูกค้า "โอนกลับ" ผ่าน "ระบบ Auto"

เลขท้าย 2 ตัวล่าง รับ 5% จากยอดฝาก
AA004305
รางวัลเงินสด 147 บาท.
AA011620
รางวัลเงินสด 175 บาท.
AA026580
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA012480
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA027535
รางวัลเงินสด 560 บาท.
AA015279
รางวัลเงินสด 52 บาท.
AA006098
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA011701
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA023105
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA014106
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA030535
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA010499
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA002748
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA026650
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA006589
รางวัลเงินสด 175 บาท.
AA008492
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA021578
รางวัลเงินสด 750 บาท.
AA004796
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA004955
รางวัลเงินสด 282 บาท.
AA011876
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA025476
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA030768
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA008865
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA025476
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA014850
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA004927
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA008046
รางวัลเงินสด 60 บาท.
AA025476
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA021291
รางวัลเงินสด 55 บาท.
AA012295
รางวัลเงินสด 1,000 บาท.
AA011628
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA007401
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA025442
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA008154
รางวัลเงินสด 125 บาท.
AA008900
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA024280
รางวัลเงินสด 0 บาท.
AA027109
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA022504
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA017127
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA002322
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA001316
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA029353
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA015860
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA004927
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA025906
รางวัลเงินสด 125 บาท.
AA019679
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA001343
รางวัลเงินสด 295 บาท.
AA000316
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA028109
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA001316
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA003527
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AF000097
รางวัลเงินสด 250 บาท.
เลขท้าย 3 ตัวล่าง (เสี่ยง 2 ครั้ง) รับ 25% จากยอดฝาก
A3700301
รางวัลเงินสด 179 บาท.
AA000765
รางวัลเงินสด 196 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA028623
รางวัลเงินสด 125 บาท.
AA022342
รางวัลเงินสด 1,500 บาท.
AA019615
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA003113
รางวัลเงินสด 125 บาท.
AA006589
รางวัลเงินสด 350 บาท.
AA015279
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA005410
รางวัลเงินสด 176 บาท.