15/09/2019  14:59:05
(GMT+7)
เว็บไซต์ www.asetzone.com ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 บริษัทของเราให้บริการจากเขตพื้นที่ในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีการได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพนันอย่างถูกกฏหมาย เราเป็นตัวแทนบริษัทเว็บกีฬาเดิมพันและคาสิโนชั้นนำของเอเชีย เปิดให้บริการสำหรับลูกค้าทุกท่าน

ประกาศผลรางวัลต่างๆ จากทาง A-SET ZONE

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีลุ้นเงินสด 10 ล้าน

งวดประจำวันที่ 01 กันยายน 2019

สำหรับลูกค้า "เติมเงิน" ผ่าน "ระบบ Auto"

เลขท้าย 2 ตัวล่าง รับ 10% จากยอดฝาก
AA015939
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA007723
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA004562
รางวัลเงินสด 282 บาท.
AA024178
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA025661
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA006304
รางวัลเงินสด 90 บาท.
AA011787
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA010465
รางวัลเงินสด 11 บาท.
AA028212
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA018155
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA019938
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA001878
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA001428
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA028196
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA044153
รางวัลเงินสด 13 บาท.
AA030982
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA004390
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA002496
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA023455
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA018606
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA035696
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA018155
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA018155
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA013764
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA000426
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA001878
รางวัลเงินสด 17 บาท.
AA022558
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA010986
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA033945
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA049083
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA025476
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA041744
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA049409
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA043199
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA001532
รางวัลเงินสด 93 บาท.
AA008848
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA005241
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA010986
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA007273
รางวัลเงินสด 9 บาท.
AA028212
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA044077
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA024259
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA007562
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA004562
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA004562
รางวัลเงินสด 151 บาท.
AA001873
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA015287
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA009469
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA033945
รางวัลเงินสด 14 บาท.
AA008456
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA015279
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA025446
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA006573
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA045842
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA008474
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA004927
รางวัลเงินสด 51 บาท.
AA033798
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA007032
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA028862
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA005488
รางวัลเงินสด 22 บาท.
AA038977
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA027760
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA002674
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA001343
รางวัลเงินสด 309 บาท.
AA017122
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA025838
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA016737
รางวัลเงินสด 11 บาท.
AA013327
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA021770
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA004927
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA027657
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA004562
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA005947
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA011934
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA047129
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA002527
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA047129
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA001614
รางวัลเงินสด 90 บาท.
AA016309
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA045308
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA010986
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA025476
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA017005
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA017044
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA022744
รางวัลเงินสด 0 บาท.
AA012468
รางวัลเงินสด 9 บาท.
AA042922
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA000316
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA024259
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA019685
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA021912
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA011539
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA042922
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA007401
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA015939
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA010264
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA019679
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA022877
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA007723
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA004873
รางวัลเงินสด 90 บาท.
AA042922
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA042922
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA017579
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA008703
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA028862
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA004472
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA022558
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA010136
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA018155
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA015708
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA011911
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA000714
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA010163
รางวัลเงินสด 170 บาท.
AA022744
รางวัลเงินสด 0 บาท.
AA006624
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA010163
รางวัลเงินสด 160 บาท.
AA001017
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA011502
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA018429
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA016737
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA047852
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 18 บาท.
AA020183
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA008776
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA011425
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA011425
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA025446
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA046586
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA034018
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA017205
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA000678
รางวัลเงินสด 9 บาท.
AA025446
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA030114
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA015708
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 16 บาท.
AA007023
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA019422
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA000998
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA015291
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA008105
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA035081
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA017270
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA015336
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA048712
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA012478
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA027194
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA022877
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA017205
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA015336
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA048547
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA030768
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA000678
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA022744
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA003296
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA000678
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA030768
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA019820
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA012700
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA028862
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA030779
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA007723
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA030419
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA044933
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA013095
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA046018
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA010217
รางวัลเงินสด 5,000 บาท.
AA030535
รางวัลเงินสด 9 บาท.
AA041275
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA003398
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA012252
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA001237
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA034592
รางวัลเงินสด 90 บาท.
AA030982
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA033547
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA001492
รางวัลเงินสด 80 บาท.
AA004345
รางวัลเงินสด 14 บาท.
AA024503
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA019685
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA041700
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA040372
รางวัลเงินสด 60 บาท.
AA015336
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA034018
รางวัลเงินสด 16 บาท.
AA033891
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA007704
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA026165
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA018454
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA001683
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA003398
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA046322
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA006105
รางวัลเงินสด 60 บาท.
AA037814
รางวัลเงินสด 16 บาท.
AA004468
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA005241
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA048361
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA046018
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA007358
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA011133
รางวัลเงินสด 11 บาท.
AA035076
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA002512
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA024800
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA015860
รางวัลเงินสด 222 บาท.
AA047852
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA004873
รางวัลเงินสด 110 บาท.
AA045061
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA017205
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA003398
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA000207
รางวัลเงินสด 5 บาท.
เลขท้าย 3 ตัวล่าง (เสี่ยง 2 ครั้ง) รับ 50% จากยอดฝาก
AA030951
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA046333
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA001025
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA017205
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA030982
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA024588
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA034592
รางวัลเงินสด 750 บาท.
AA003475
รางวัลเงินสด 350 บาท.
AA001000
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA018346
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA018429
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA016463
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA004472
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA018606
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA023105
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA040863
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA005071
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA015291
รางวัลเงินสด 51 บาท.
AA000426
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA030982
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA001237
รางวัลเงินสด 27 บาท.
AA010087
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA047129
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA045532
รางวัลเงินสด 80 บาท.
AA027760
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA020326
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA014339
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA008219
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA019918
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA025430
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA022877
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA002955
รางวัลเงินสด 125 บาท.
AA024588
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA030779
รางวัลเงินสด 27 บาท.

สำหรับลูกค้า "โอนกลับ" ผ่าน "ระบบ Auto"

เลขท้าย 2 ตัวล่าง รับ 5% จากยอดถอน
AA040270
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA026520
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA031288
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA012110
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA012287
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA002198
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA007023
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA016694
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA015336
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA044948
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA015336
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA022461
รางวัลเงินสด 64 บาท.
AA022461
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA015215
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA006583
รางวัลเงินสด 55 บาท.
AA047291
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA048543
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA007169
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA003046
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA033231
รางวัลเงินสด 681 บาท.
AA012993
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA045308
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA000109
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA022550
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA048182
รางวัลเงินสด 17 บาท.
AA048543
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA032325
รางวัลเงินสด 9 บาท.
AA015336
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA002674
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA000426
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA028101
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA027230
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA030453
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA022600
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA040537
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA035768
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA010158
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA043884
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA003315
รางวัลเงินสด 1,000 บาท.
AA019685
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA025476
รางวัลเงินสด 45 บาท.
AA027865
รางวัลเงินสด 45 บาท.
AA015840
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA040863
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA028341
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA007401
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA020871
รางวัลเงินสด 20,000 บาท.
AA020871
รางวัลเงินสด 15,000 บาท.
AA000190
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA024604
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA028862
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA013095
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA011303
รางวัลเงินสด 110 บาท.
AA014339
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA030453
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA004955
รางวัลเงินสด 27 บาท.
AA049180
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA022600
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA013764
รางวัลเงินสด 235 บาท.
AA007806
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA042888
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA015811
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA005126
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA049582
รางวัลเงินสด 37 บาท.
AA028341
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA019700
รางวัลเงินสด 90 บาท.
AA007853
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA003046
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA000723
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA001237
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA028341
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA040693
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA043199
รางวัลเงินสด 18 บาท.
AA022461
รางวัลเงินสด 47 บาท.
AA026546
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA044138
รางวัลเงินสด 161 บาท.
AA017977
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA010986
รางวัลเงินสด 400 บาท.
เลขท้าย 3 ตัวล่าง (เสี่ยง 2 ครั้ง) รับ 25% จากยอดถอน
AA010136
รางวัลเงินสด 930 บาท.
AA012252
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA022461
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA041294
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA046859
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA043199
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA022744
รางวัลเงินสด 63 บาท.
AA004796
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA005140
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA014171
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA022461
รางวัลเงินสด 131 บาท.
AA012922
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA002544
รางวัลเงินสด 36 บาท.
AA011945
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA018155
รางวัลเงินสด 950 บาท.
AA045668
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA006009
รางวัลเงินสด 1,750 บาท.
AA005607
รางวัลเงินสด 8 บาท.