12/05/2021  06:15:23
(GMT+7)
เว็บไซต์ www.asetzone.com ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 บริษัทของเราให้บริการจากเขตพื้นที่ในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีการได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพนันอย่างถูกกฏหมาย เราเป็นตัวแทนบริษัทเว็บกีฬาเดิมพันและคาสิโนชั้นนำของเอเชีย เปิดให้บริการสำหรับลูกค้าทุกท่าน

ประกาศผลรางวัลต่างๆ จากทาง A-SET ZONE

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีลุ้นเงินสด 10 ล้าน

งวดประจำวันที่ 02 พฤษภาคม 2564

สำหรับลูกค้า "เติมเงิน" ผ่าน "ระบบ Auto"

เลขท้าย 2 ตัวล่าง รับ 10% จากยอดฝาก
AA008616
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA024261
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA001532
รางวัลเงินสด 140 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA007503
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA007704
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA012530
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA020201
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA054819
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA023146
รางวัลเงินสด 162 บาท.
AA017069
รางวัลเงินสด 9 บาท.
AA008703
รางวัลเงินสด 9 บาท.
AA001418
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA072850
รางวัลเงินสด 400 บาท.
AA028212
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA051030
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA012874
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA001418
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA001418
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA006481
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA004292
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA064078
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA008456
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA005346
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA022877
รางวัลเงินสด 14 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA012252
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA005707
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA007163
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA010496
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA020201
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA063373
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA007723
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA063140
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA010299
รางวัลเงินสด 1,500 บาท.
AA060900
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA019388
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA070577
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA010269
รางวัลเงินสด 13 บาท.
AA012021
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA000048
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA001418
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA013571
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA051030
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA009414
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA001248
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA019388
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA022744
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA006572
รางวัลเงินสด 45 บาท.
AA015298
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA070717
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA015708
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA042855
รางวัลเงินสด 60 บาท.
AA001418
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA008456
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA001025
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA006613
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA008545
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA003935
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA033312
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA001418
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA066717
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA016477
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA021471
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA011302
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA061240
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA015342
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA010264
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA032637
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA020183
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA044829
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA005140
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA003462
รางวัลเงินสด 19 บาท.
AA008456
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA015203
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA024254
รางวัลเงินสด 121 บาท.
AA007723
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA004927
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA007723
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA004927
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA020183
รางวัลเงินสด 14 บาท.
AA000965
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA063962
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA026091
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA015203
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA006843
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA017105
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA015621
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA025937
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA033042
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA000048
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA060845
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA006572
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA007723
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA070941
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA008251
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA007140
รางวัลเงินสด 400 บาท.
AA044292
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA010496
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA009014
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA025477
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA048490
รางวัลเงินสด 29 บาท.
AA015203
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA060173
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA002880
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA010958
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA011885
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA044829
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA010158
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA006624
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA026926
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA008887
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA008456
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA004984
รางวัลเงินสด 28 บาท.
AA032637
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA017076
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA030768
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA043199
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA006414
รางวัลเงินสด 90 บาท.
AA016309
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA008456
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA051030
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA002955
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA026538
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA001418
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA006481
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA001418
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA001418
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA008251
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA001418
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA004104
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA001418
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA001418
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA007943
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA012091
รางวัลเงินสด 18 บาท.
AA042855
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA045565
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA010163
รางวัลเงินสด 176 บาท.
AA010642
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA072850
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA061167
รางวัลเงินสด 48 บาท.
AA015215
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA006105
รางวัลเงินสด 190 บาท.
AA032637
รางวัลเงินสด 13 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA011206
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA018155
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA000258
รางวัลเงินสด 4,000 บาท.
AA064166
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA032637
รางวัลเงินสด 10 บาท.
เลขท้าย 3 ตัวล่าง (เสี่ยง 2 ครั้ง) รับ 50% จากยอดฝาก
AA058889
รางวัลเงินสด 127 บาท.
AA063962
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA017069
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA054819
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA006708
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA006414
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA002957
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 17 บาท.
AA014442
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA013571
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA025477
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA048490
รางวัลเงินสด 750 บาท.
AA061792
รางวัลเงินสด 60 บาท.
AA038305
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA043199
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA015215
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA058943
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA011613
รางวัลเงินสด 2,500 บาท.
AA064347
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA032637
รางวัลเงินสด 87 บาท.
AA016759
รางวัลเงินสด 5,900 บาท.

สำหรับลูกค้า "โอนกลับ" ผ่าน "ระบบ Auto"

เลขท้าย 2 ตัวล่าง รับ 5% จากยอดถอน
AA002828
รางวัลเงินสด 9 บาท.
AA018639
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA019717
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA060952
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA020201
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA027371
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA000909
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA009041
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA004454
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA000103
รางวัลเงินสด 140 บาท.
AA000103
รางวัลเงินสด 175 บาท.
AA043199
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA007723
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA012942
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA010158
รางวัลเงินสด 21 บาท.
AA006843
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA004796
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA029095
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA064166
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA008600
รางวัลเงินสด 90 บาท.
AA060647
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA006414
รางวัลเงินสด 154 บาท.
AA008251
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA003262
รางวัลเงินสด 185 บาท.
AA003262
รางวัลเงินสด 90 บาท.
AA072222
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA002149
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA041744
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA072871
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA026684
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA002718
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA001450
รางวัลเงินสด 175 บาท.
AA001650
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA043199
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA009062
รางวัลเงินสด 38 บาท.
AA002899
รางวัลเงินสด 45 บาท.
AA017316
รางวัลเงินสด 14 บาท.
AA005404
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA005404
รางวัลเงินสด 80 บาท.
AA005133
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA065946
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA001413
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA001450
รางวัลเงินสด 253 บาท.
AA007723
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA000103
รางวัลเงินสด 90 บาท.
AA003172
รางวัลเงินสด 26 บาท.
AA015992
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA030984
รางวัลเงินสด 60 บาท.
AA007905
รางวัลเงินสด 56 บาท.
AA064131
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA015708
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA000103
รางวัลเงินสด 85 บาท.
AA005133
รางวัลเงินสด 51 บาท.
เลขท้าย 3 ตัวล่าง (เสี่ยง 2 ครั้ง) รับ 25% จากยอดถอน
AA008118
รางวัลเงินสด 125 บาท.
AA072850
รางวัลเงินสด 1,500 บาท.
AA000103
รางวัลเงินสด 312 บาท.
AA001418
รางวัลเงินสด 28 บาท.
AA022877
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA005133
รางวัลเงินสด 145 บาท.
AA073330
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA009683
รางวัลเงินสด 273 บาท.
AA019388
รางวัลเงินสด 132 บาท.