27/11/2021  12:55:04
(GMT+7)
เว็บไซต์ www.asetzone.com ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 บริษัทของเราให้บริการจากเขตพื้นที่ในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีการได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพนันอย่างถูกกฏหมาย เราเป็นตัวแทนบริษัทเว็บกีฬาเดิมพันและคาสิโนชั้นนำของเอเชีย เปิดให้บริการสำหรับลูกค้าทุกท่าน

ประกาศผลรางวัลต่างๆ จากทาง A-SET ZONE

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีลุ้นเงินสด 10 ล้าน

งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

สำหรับลูกค้า "เติมเงิน" ผ่าน "ระบบ Auto"

เลขท้าย 2 ตัวล่าง รับ 10% จากยอดฝาก
AA041561
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA019157
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA004927
รางวัลเงินสด 70 บาท.
AA002213
รางวัลเงินสด 2,635 บาท.
AA000723
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA000258
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA063140
รางวัลเงินสด 9 บาท.
AA060983
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA051030
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA061135
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA061135
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA020201
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA058356
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA012252
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA010404
รางวัลเงินสด 60 บาท.
AA004562
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA002874
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA063140
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA030392
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA016477
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA004676
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA002880
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA032232
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA028666
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA025661
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA020183
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA015840
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA006843
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA000985
รางวัลเงินสด 9 บาท.
AA025476
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA022558
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA010269
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA074372
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA013083
รางวัลเงินสด 32 บาท.
AA009014
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA007140
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA004535
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA003475
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA002663
รางวัลเงินสด 9 บาท.
AA002527
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA002213
รางวัลเงินสด 4,500 บาท.
AA042855
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA033312
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA025430
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA023086
รางวัลเงินสด 120 บาท.
AA013764
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA070426
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA010158
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA007140
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA006481
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA005555
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA004984
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA066717
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA064126
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA025430
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA013083
รางวัลเงินสด 14 บาท.
AA002496
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA001418
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA066686
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA015203
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA002171
รางวัลเงินสด 39 บาท.
AA009001
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA008219
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA007723
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA066717
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA022558
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA016731
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA015215
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA015215
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA007943
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA000164
รางวัลเงินสด 2,500 บาท.
AA065767
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA057612
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA030392
รางวัลเงินสด 24 บาท.
AA020328
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA018513
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA005638
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA074797
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA030984
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA028599
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA013571
รางวัลเงินสด 5 บาท.
เลขท้าย 3 ตัวล่าง (เสี่ยง 2 ครั้ง) รับ 50% จากยอดฝาก
AA010158
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA007388
รางวัลเงินสด 1,500 บาท.
AA005638
รางวัลเงินสด 62 บาท.
AA004676
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA063140
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA060983
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA044292
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA020201
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA019586
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA005638
รางวัลเงินสด 62 บาท.
AA005638
รางวัลเงินสด 62 บาท.
AA022909
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA010269
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA008105
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA013083
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA019805
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA003475
รางวัลเงินสด 3,000 บาท.
AA013083
รางวัลเงินสด 115 บาท.
AA008118
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA015203
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA010496
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA033312
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA001237
รางวัลเงินสด 16 บาท.
AA061135
รางวัลเงินสด 150 บาท.

สำหรับลูกค้า "โอนกลับ" ผ่าน "ระบบ Auto"

เลขท้าย 2 ตัวล่าง รับ 5% จากยอดถอน
AA002718
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA074294
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA000714
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA000109
รางวัลเงินสด 350 บาท.
AA001343
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA001025
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA028341
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA010158
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA023026
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA010136
รางวัลเงินสด 276 บาท.
AA040149
รางวัลเงินสด 110 บาท.
AA005071
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA008105
รางวัลเงินสด 140 บาท.
AA002544
รางวัลเงินสด 26 บาท.
AA002854
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA005126
รางวัลเงินสด 27 บาท.
AA043884
รางวัลเงินสด 55 บาท.
AA043293
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA038890
รางวัลเงินสด 80 บาท.
AA003136
รางวัลเงินสด 529 บาท.
AA043933
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA064153
รางวัลเงินสด 1,550 บาท.
AA007388
รางวัลเงินสด 350 บาท.
AA070707
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA008251
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA053698
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA008271
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA016463
รางวัลเงินสด 17 บาท.
AA000306
รางวัลเงินสด 157 บาท.
AA000103
รางวัลเงินสด 102 บาท.
AA000185
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA000609
รางวัลเงินสด 122 บาท.
AA074266
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA000898
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA002854
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA000258
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA008473
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA063594
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA010158
รางวัลเงินสด 21 บาท.
AA043598
รางวัลเงินสด 183 บาท.
เลขท้าย 3 ตัวล่าง (เสี่ยง 2 ครั้ง) รับ 25% จากยอดถอน
AA007163
รางวัลเงินสด 1,250 บาท.
AA001340
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA005690
รางวัลเงินสด 275 บาท.
AA005370
รางวัลเงินสด 1,250 บาท.
AA015992
รางวัลเงินสด 67 บาท.
AA002544
รางวัลเงินสด 77 บาท.
AA004796
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA006589
รางวัลเงินสด 1,000 บาท.